Winkelwagen

Retouren


E. Garantie:
U heeft bij  Kralenonline natuurlijk recht op een deugdelijk product. Een product moet voldoen aan de verwachtingen die de consument ervan mag hebben. Voldoet een product niet aan wat een consument redelijkerwijs mag verwachten op basis van de koopovereenkomst? Dan kan er sprake zijn van ‘non conformiteit’.
In dat geval zal  Kralenonline het product repareren of vervangen. Dat moet wel binnen een redelijke termijn gebeuren.
Wat is een ondeugdelijk product?
Een product dat niet aan de verwachtingen voldoet die een consument ervan mag hebben, kan ondeugdelijk zijn. Een product is ondeugdelijk als het:
niet (goed) werkt
niet compleet is
beschadigd is
niet werkt zoals door de verkoper of de fabrikant in bijvoorbeeld reclame is toegezegd
niet voldoet aan de opgegeven specificaties
De Afnemer is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Maat- kleur, en kwantiteitsverschillen binnen een marge van 5% ten opzichte van de op de internetsite afgebeelde producten zijn niet voor reclame vatbaar en gelden derhalve als een levering binnen de normen van de gesloten overeenkomst.
Indien de Afnemer van mening is dat de producten niet aan het in de overeenkomst bepaalde beantwoorden, dient de Afnemer hiervan binnen veertien (14) dagen na aflevering van de producten melding te doen aan  Kralenonline

F. Afkoelingsperiode, recht van retour
1. Nadat de particuliere klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft deze klant de bevoegdheid om binnen veertien(14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met  Kralenonline te ontbinden. Hierna heeft de klant nog eens 14 werkdagen de tijd om het product retour te zenden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan dient hiervoor dit formulier in te vullen en retour te sturen met het pakket. Deze kunt  u aanvragen via: info@kralenonline.nl
Bij retourzending heeft  Kralenonline naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.
De verzendkosten voor de retourzending zijn voor de koper zijn naar schatting €. 6,95.
Uitzonderingen
Het retourrecht geldt niet bij afname artikelen welke  Kralenonline speciaal voor u moet bestellen.  Voor u op maat geknipte artikelen zoals kant, memory wire, jasseron ketting, lint en touw worden niet retour genomen. Deze vallen onder de leveringen die speciaal in opdracht van de consument zijn verricht. Indien u veronderstellingen heeft gedaan over producteigenschappen of leveringsomstandigheden die niet worden ondersteund door informatie op de site en/of die u niet eerst heeft geverifieerd bij  Kralenonline, kunt u ten hoogste een tegoedbon ontvangen.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van onze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan  Kralenonline te melden. De klant dient het product - na overleg met  Kralenonline - te sturen naar een door ‘t  Kralenonline vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking voorzien van naam, adres en ordernummer. Retourzendingen welke niet zijn voorzien van een briefje met naam, adres en ordernummer, kunnen door ons helaas niet in behandeling worden genomen.

G. Ruilingen en procedure:
Retournering & ruilingen van een artikel dient altijd plaats te vinden in overleg met Kralenonline.
Neem daarom altijd vooraf contact met ons op via info@kralenonline.nl   indien u een artikel wilt ruilen. Vermeld hierbij altijd een ordernummer. Hierbij geldt dat retournering alleen mogelijk is binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van uw bestelling.
U krijgt dan per mail een formulier toegezonden.
Vult u bij een ruiling altijd dit formulier in en stuur dit samen met een kopie van uw factuur of orderbevestiging en de retourzending naar:
Kralenonline
T.a.v. E.M. de Jonge
Parklaan 2a
9679HH Scheemda

Verzending aan  Kralenonline
Een retourzending is voor rekening en risico van u als koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending.
Uw retourzending dient verpakt te zijn in de originele verpakking en voorzien te zijn van retour formulier en (een kopie van) de factuur. Op deze factuur dient u duidelijk te vermelden welk artikel u retour stuurt.
Onvolledige retourzendingen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Betalingen:
Betaling via Ideal :
Betalen met iDEAL doet u in een paar stappen:
* U bestelt een product
* Kies iDEAL als betaalmethode
* Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt
* U komt direct in het bekende internetbankierprogramma van uw bank
* De relevante gegevens van uw aankoop zijn al ingevuld
* Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed
* U ontvangt een bevestiging van uw bank
* U keert terug naar de webwinkel, bestelling en betaling geslaagd!

Belangrijk: 
Nadat u hebt besteld heeft ontvangt u een automatische bevestiging via de mail.
Als u deze niet ontvangt is de bestelling waarschijnlijk niet gelukt!
Neem dan contact met ons op (zie klantenservice)
Graag bij betaling het bestelnummer en de datum van betaling vermelden.

U kunt ook ervoor kiezen om uw bestelling te voldoen via vooraf overmaken:
IBAN: NL82ABNA0497378515
BIC:   ABNANL2A
T.n.v. E.M. de Jonge, Scheemda 

Wat te doen bij klachten?
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@kralenonline.nl  Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."